جایگاه‌یابی برند

تفاوت جایگاه‌یابی بر و استراتژی برند

استراتژی برند و جایگاه‌یابی برند، دو کلیدواژه‌ای هستند که گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند و به‌جای یکدیگر به کار می‌روند. در این متن سعی شده تا به‌صورت مختصر تفاوت جایگاه‌یابی و استراتژی در برندسازی، توضیح داده شود.

ادامه»